Qendra Tregtare Univers

Detajet e Projektit

Klient

QENDRA TREGETARE UNIVERS

Vendodhja

Autostrada Tiranë - Durrës, km 6