VENT-NK / VENT-N

VENT-NK / VENT-N

VENT-NK / VENT-N

Gama e ventilatorëve centrifugale në linjë, të prodhuar nga çeliku i galvanizuar rezistent ndaj korrozionit të shkalles se lartë dhe me një bazament të fortë montimi. Kjo seri ofrohet vetem monfaze.(1) Modelet 355 dhe 400 janë metalik te galvanizuar.

CILESIMET

Bazament montimi.

Bazamenti ofrohet i inkorporuar me paisjen.

 

DOWNLOADS

Catalogue series

Instructions Manual

Instructions Manual 2