TJHT-TJHU

TJHT-TJHU

TJHT-TJHU

Ventilatorë aksialë për të nxitur lëvizjen e ajrit në parkingjet e mbyllura, tunele dhe hapësira të mëdha. I përshtatshëm për ajrosje dhe funksionim emergjent në temperatura F400 ose F300.

Seria TJHT: me dy drejtime.

Seria TJHU: me një drejtim.

Diametrat nga:

Seria TJHT: 315 deri në 630 mm, plotësisht i rrotullueshem.

Seria TJHU: 315 deri në 400 mm, me një drejtim.

 

CILESIMET

 

Dy mbrojtëse të montuara si standard.

 

 

Me deflektor opsional.

 

Kutia e jashtme per te realizuar lidhjet elektrike.

 

Izolator opsional.
Celes on/off.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual