TD-SILENT ECOWATT

TD-SILENT ECOWATT

Ventilator ne linje TD-SILENT ECOWATT

Aspirator linje i përshtashëm për montim direkt në tuba rrethorë.
Helika është e dizenjuar në formën më të përsosur për të maksimizuar përfomancën e aspiratorit dhe uljen e nivelit të zhurmës.
I pajisur me guarnicione në thithje dhe në dalje të aspiratorit për të izoluar dhe bashkuar aspiratorin me linjën e tubit.
Shpejtësia e ventilatorit 100% e rregullueshme me potenciometrin e vendosur në kutinë e lidhjes ose me një kontroll të jashtëm të tipit REB-ECOWATT.