TD-MIXVENT

TD-MIXVENT

TD-MIXVENT

Aspirator linje të përshtashëm për montim direkt në tuba rrethorë, me plastike te forte modelet nga 160-2000 ose me shtresë metalike prej çeliku te veshur me nje boje rezistente epoxy-polyester per modelet nga 4000-6000.
Fashetat e fiksimit të aspiratorit ofrojne mundesinë e montimit të tij në të dy krahët, të fryjë ose të tërheqë ajër sipas nevojave të ambientit pa patur nevojë prishjen e gjithë linjës.

 

CILESIMET

Profil estetik
Profili estetik i aspiratoreve MIXVENT-TD i bën ata zgjidhjen më efektive për instalimet ku hapësira e instalimit është e kufizuar.

 

Lehtesisht e montueshme.
Te fiksohen bazamentet.

 

Lehtesisht e montueshme.
Fiksoni heliken dhe asembloni dy pjeset e tjera te aspiratorit.

 

Lehtesisht e montueshme.
Kryeni lidhjet e instalimeve elektrike.

 

Lehtesisht e montueshme.
Lidheni tubat fleksibel.

 

MIRËMBAJTJE E LEHTË
Dizajni unik i mbajtësit lejon montimin ose heqjen e motorit pa çmontuar kanalin ngjitur.

 

POZICION FLEKSIBEL MONTIMI
Mund të montohet në çdo vend të kanalit të ajrit.

 

MODELET TD-MIXVENT-T
Modelet MIXVENT-TD-T (nga 160 deri në 800 modele) janë të pajisur me një kohëmatës të rregullueshëm midis 1 dhe 30 minutash dhe furnizohen me një motor me një ose tre shpejtësi që nuk është i përshtatshëm për kontrollin e shpejtësisë.

 

MODEL 160
Modeli TD-160/100N SILENT, motori i pajisur me amortizator për të reduktuar nivelin e zhurmës dhe vibrimet e motorit gjatë punës.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series

Instructions Manual