TD EVO

TD EVO

TD-EVO 

Aspirator linje të përshtashëm për montim direkt në tuba rrethorë.
Seria përshin shtatë madhësi të ndryshme nga Ø100mm-Ø400, me prurje ajri nga 210 – 1840 m³/h.
Dizenjoja e unifikuar e bazamenteve anësore lejon mirëmbajtjen, servisin dhe ndërrim e motorit dhe helikës pa patur nevojë për cmontin të linjës së tubave.