T2P

T2P

T2P

Grilë furnizimi me ajër për instalimin në mur e bërë nga alumini i anodizuar. Me dy rreshta flete të rregullueshme, pjesa e përparme janë paralele me dimensionin e parë të përmendur. Bojë elektrostatike në ngjyrë RAL është e mundur. Për përdorim në rastet e ngrohjes ose ftohjes.

 

 

T12P-D: Grilë furnizimi me dy rrjeshta, flete të rregullueshme e shoqeruar me damper kontrolli.

T2P-E: E aksesueshme(me menteshe).

T2P-FA: Me filtër ajri.

T2P-D-E: I aksesueshëm dhe me damper kontrolli të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini, me shumë fletë, me flete të rrotulluara sipas kerkeses.

T2P-D-FA: Me filtër ajri dhe me damper kontrolli, të vëllimit të ajrit me flete të rrotulluara sipas kerkeses.

T2P-E-FA: E aksesueshme dhe me filtër ajri.

T2P-D-E-FA: E aksesueshme, me filtër ajri dhe me damper kontrolli.

T2P-AUTH: Me flete në nënkornizë të rrotulluara automatikisht me mekanizëm sipas temperaturës së ajrit të furnizimit. Në këtë mënyrë ndryshon drejtimi i ajrit. Dimensioni maksimal 600X300mm.

T2P-ON/OFF-220V: Me flete në nënkornizë të rrotulluara nga aktivizuesi elektrik on/off 220V. Në këtë mënyrë ndryshon drejtimi i ajrit. Dimensioni maksimal 600X300mm.

T2P-ANALOGUE-24V: Me flete në nënkornizë të rrotulluara nga analogu i aktivizuesit elektrik 24V. Në këtë mënyrë ndryshon drejtimi i ajrit. Dimensioni maksimal 600X300mm.

Τ2P-IN304: Prodhuar nga inox 304. Dimensioni maksimal 1200X1000mm. Për gjerësi më shumë se 600 mm ka një mbajtëse të gjerë 25 mm në mes, Fletet ndahen në 2 copë.

Τ2P-SR: Për instalim direkt në anë të kanalit të rrumbullakët të ajrit. Me kornizë të galvanizuar.

Τ2P-SR-D: Për instalim të drejtpërdrejtë në anë të kanalit të rrumbullakët të ajrit dhe damperit te kontrollit të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini. Me kornizë të galvanizuar.

Τ2P-SR-DΚ: Për instalim direkt në anë të kanalit të rrumbullakët të ajrit dhe damper të tipit flap. Me kornizë të galvanizuar.

 

 

DOWNLOADS

T2P part 1 

T2P part 2 

T2P-SR 

T2P 595mmx595mm