SLT

SLT

SLT

Difuzor linear slot per furnizim ose kthimit të ajrit. Për instalim në tavane ose mure. Tehu kryesor rregullon drejtimin e ajrit të furnizimit djathtas, vertikal ose majtas. Gjithashtu dy flete shtesë plastike në secilën anë të hapjes kontrollojnë drejtimin e ajrit.

 

 

Gjithashtu është i disponueshëm si me mëposhtme:

 

SLT-N: Pa paturë, për fiksim sekret në dërrasë gipsi me trashësi 12 mm e prerë në kënd 45 grade.

SLT-C: Me paturë të jashtme të ngushtë, për montim në dërrasë gipsi me trashësi të ndryshme 12 mm.

SLT-C-P: Me paturë të jashtme të ngushtë, për montim në karton gipsi me trashësi 12 mm.

SLT-X: Pa fletë kryesor (për ajrin e kthimit).

SLT-SX: Me rrjet me vrima perforcuese.

 

DOWNLOADS

SLT