SL-2500NA

SL-2500NA

 SL-2500NA

Tharëse duarsh me ajër të ngrohtë, e pajisur me sensor ndjeshmerie, gjithashtu ka mbrojtje termike nga mbingarkesa në motor dhe në rezistencen e  ngrohjes.