SILENT DESIGN ECOWATT

SILENT DESIGN ECOWATT

SILENT DESIGN ECOWATT

Aspirator tualeti aksial me prurje ajri duke filluar nga 100 m³/h.
Motori i inkorporuar në sistem silencioz.
Me konsum vetëm 5 W, seria e SILENT ECOWATT rekomandohet veçanërisht për tualete, banja dhe instalime ku aspiratori do të punoje orë të gjata me konsumin te ulet te nivelit te energjise.

 

CILESIMET

Damper
Damper manual për moskthimin e ajrit gjatë kohës që aspiratori nuk është në punë.

 

Motori i inkorporuar në sistem silencioz
Paisja e motorit me antivibrues si dhe dizenjimi i veçantë i helikës bëjnë të mundur eleminimin total të zhurmës mekanike të aspiratorit

 

SILENT-100 DESIGN ECOWATT
Funksionim silencioz
Paisja e motorit me antivibrues si dhe dizenjimi i veçantë i helikës bëjnë të mundur eleminimin total të zhurmës mekanike të aspiratorit

 

Shiritat Led
Shiritat Led mundesojne qe aspiratori te pershatet me cdo interior te tualetit.4 Shirita perkatesisht blu,kuq,jeshil,dhe verdhe.

 

DOWNLOADS

 

Catalogue series

Instructions Manual