RF

RF

Difuzor i rrumbullakët per në tavan për furnizimin ose nxjerrjen e ajrit me flete koncentrike të lakuara të rrumbullakëta (anemostat). Prodhuar nga alumini i lyer elektrostatikisht me ngjyra te ndryshme. Fiksim sekret me vida në qafën e difuzorit. Ajri furnizohet në të njëjtën mënyrë në të gjitha drejtimet (360 grade). Për përdorim në rastet e ftohjes ose në ngrohje nëse lartësia e instalimit është e vogël.

 

 

Gjithashtu është i disponueshëm si mëposhte:

 

RF-A: Fiksim me vida të dukshme në kornizën e përparme.

RF-D: Me damper të tipit flutur.

RF-A-D: Fiksim me vida të dukshme në kornizën e përparme dhe damper të tipit flutur.

RF-V: Me flete në formë “V”.

RF-A-V: Fiksim me vida të dukshme në kornizën e përparme dhe flete në formë “V”.

RF-D-V: Me damper të tipit flutur dhe flete në formë “V”.

RF-A-D-V: Fiksim me vida të dukshme në kornizën e përparme, me damper të tipit flutur dhe flete në formë “V”.

RF-S: Fiksim sekret me vidë qendrore.

RF-D-S: Fiksim sekret me vidë qendrore dhe damper të tipit flutur.

RF-SPR: Instaluar në pllakë metalike me përmasa të jashtme 595Χ595mm e lyer në të njëjtën ngjyrë RAL me difuzorin.

RF-D-SPR: Me damper të tipit flutur dhe të montuar në pllakë metalike me përmasa të jashtme 595Χ595mm e lyer në të njëjtën ngjyrë RAL me difuzorin.

 

DOWNLOADS

RF
RF 595mm x595mm