ORKA

ORKA

ORKA

Njësi e rikuperimit të nxehtësisë në të gjithë shtëpinë. Garanton zëvendësim të vazhdueshëm të ajrit në shtëpitë e banimit deri në 90% të efikasitetit. Pajisur me 2 aspiratorë centrifugale (nxjerrje dhe thithje), secili me një motor 230V-50Hz, Klasa B, me 3 shpejtësi, i projektuar për funksionim të vazhdueshëm.

 

CILESIMET

 

Mirëmbajtje të lehtë.
Trupi PPE për mirëmbajtje të lehtë që siguron izolim termik dhe butësi.

 

 

ORKA HR/ST
Shkëmbyes nxehtësie me efikasitet të lartë.
Prodhohet nga pllaka polipropileni.

 

 

 

E pajisur me dy tapa te dyfishta.

 

 

 

Guarnicionet e integruara të gomës.

 

 

Telekomanda e inkorporuar me çelës të dyfishtë:
– ndezje-fikje.
– ndryshimi i shpejtësisë.

 

 

Kohëmatësi i filtrit të ndotur,e pajiusur me çelës elektronik.

 

DOWNLOADS

Catalogue series

Instructions Manual

Instructions Manual 2

Instructions Manual 3

Instructions Manual 4