MLD

MLD

MLD

Forme e rrumbullakët, furnizim me ajër, shpërndarës rrotullues. Për përdorim në rastet e ngrohjes dhe ftohjes, për montim në lartësi të ulët dhe të lartë. Ajri furnizohet në të njëjtën mënyrë në të gjitha drejtimet (360o). Me kornizë të bërë nga alumini dhe tetë fletë trapezoide të rregullueshme të bëra nga fletë çeliku. Fletët rrotullohen njëkohësisht, për ndryshimin e rrymës së ajrit. E lyer ne ngjyre sipas kërkesës. Në qendër ka një tapë të lëvizshëm, kur e heqim atë shohim një shigjetë e cila tregon këndin e fletëve. Instalimi në tavan gipsi ose në kanalin e ajrit të dukshëm është i mundur. Rregullimi i këndit të fletëve është manual.

 

 

Gjithashtu është i disponueshëm si mëposhte:

 

MLD-AUTH: Me mekanizëm për rregullimin automatik të këndit të fletëve sipas temperaturës së ajrit të furnizimit (jo për madhësinë 630).

MLD-ON-OFF 220V: Me aktivizues elektrik on/off 220V për rregullimin e këndit të fletëve(jo për madhësinë 200).

MLD-ANALOGUE 24V: Me aktivizues elektrik analog 24V për rregullimin e këndit të fletëve (jo për madhësinë 200).

MLD-DW: Me kornizë të dyfishtë të rrumbullakët.

MLD-DW-AUTH: Me kornizë të dyfishtë të rrumbullakët dhe mekanizëm për rregullimin automatik të këndit të fletëve sipas temperaturës së ajrit të furnizimit.

MLD-DW-ON-OFF 220V: Me kornizë të dyfishtë të rrumbullakët dhe aktivizues elektrik oon/off 220V për rregullimin e këndit të fletëve (jo për madhësinë 200).

MLD-DW-ANALOGUE 24V: Me kornizë të dyfishtë të rrumbullakët dhe analog të aktivizuesit elektrik 24V për rregullimin e këndit të fletëve (jo për madhësinë 200).

Të gjitha llojet mund të montohen në pllakë metalike me përmasa të jashtme 595X595mm të thjeshta (-SPR). Në këtë rast pllaka dhe difuzori lyhen elektrostatikisht në ngjyrë sipas kërkesës. Kjo është e mundur për MLD deri në madhësinë 450 dhe për MLD-DW deri në madhësinë 400.

 

DOWNLOADS

MLD