MLD

MLD

MLD

Forme e rrumbullakët, furnizim me ajër, shpërndarës rrotullues. Për përdorim në rastet e ngrohjes dhe ftohjes. Për montim në lartësi të ulët dhe të lartë. Ajri furnizohet në të njëjtën mënyrë në të gjitha drejtimet (360o). Me kornizë të bërë nga alumini dhe tetë fletë trapezoide të rregullueshme të bëra nga fletë çeliku. Fletët rrotullohen njëkohësisht, për ndryshimin e rrymës së ajrit. E lyer ne ngjyre sipas kërkesës. Në qendër ka një tapë të lëvizshëm, kur e heqim atë shohim një shigjetë e cila tregon këndin e fletëve. Instalimi në tavan gipsi ose në kanalin e ajrit të dukshëm është i mundur. Rregullimi i këndit të fletëve është manual.

 

 

Gjithashtu është i disponueshëm si mëposhte:

 

MLD-AUTH: Me mekanizëm për rregullimin automatik të këndit të fletëve sipas temperaturës së ajrit të furnizimit (jo për madhësinë 630).

MLD-ON-OFF 220V: Me aktivizues elektrik on/off 220V për rregullimin e këndit të fletëve(jo për madhësinë 200).

MLD-ANALOGUE 24V: Me aktivizues elektrik analog 24V për rregullimin e këndit të fletëve (jo për madhësinë 200).

MLD-DW: Me kornizë të dyfishtë të rrumbullakët.

MLD-DW-AUTH: Me kornizë të dyfishtë të rrumbullakët dhe mekanizëm për rregullimin automatik të këndit të fletëve sipas temperaturës së ajrit të furnizimit.

MLD-DW-ON-OFF 220V: Me kornizë të dyfishtë të rrumbullakët dhe aktivizues elektrik oon/off 220V për rregullimin e këndit të fletëve (jo për madhësinë 200).

MLD-DW-ANALOGUE 24V: Me kornizë të dyfishtë të rrumbullakët dhe analog të aktivizuesit elektrik 24V për rregullimin e këndit të fletëve (jo për madhësinë 200).

Të gjitha llojet mund të montohen në pllakë metalike me përmasa të jashtme 595X595mm të thjeshta (-SPR). Në këtë rast pllaka dhe difuzori lyhen elektrostatikisht në ngjyrë sipas kërkesës. Kjo është e mundur për MLD deri në madhësinë 450 dhe për MLD-DW deri në madhësinë 400.

 

DOWNLOADS

MLD

 

Quick Comparison

SettingsMLD removeT2P removeE12 removeBD removeBN removeS remove
NameMLD removeT2P removeE12 removeBD removeBN removeS remove
Image
SKU
Rating
Price
Stock
Availability
Add to cart

Lexoni më tepër

Lexoni më tepër

Lexoni më tepër

Lexoni më tepër

Lexoni më tepër

Lexoni më tepër

Description

MLD

Forme e rrumbullakët, furnizim me ajër, shpërndarës rrotullues. Për përdorim në rastet e ngrohjes dhe ftohjes. Për montim në lartësi të ulët dhe të lartë. Ajri furnizohet në të njëjtën mënyrë në të gjitha drejtimet (360o). Me kornizë të bërë nga alumini dhe tetë fletë trapezoide të rregullueshme të bëra nga fletë çeliku. Fletët rrotullohen njëkohësisht, për ndryshimin e rrymës së ajrit. E lyer ne ngjyre sipas kërkesës. Në qendër ka një tapë të lëvizshëm, kur e heqim atë shohim një shigjetë e cila tregon këndin e fletëve. Instalimi në tavan gipsi ose në kanalin e ajrit të dukshëm është i mundur. Rregullimi i këndit të fletëve është manual.
 

T2P

Grilë furnizimi me ajër për instalimin në mur e bërë nga alumini i anodizuar. Me dy rreshta Flete të rregullueshme, pjesa e përparme janë paralele me dimensionin e parë të përmendur. Bojë elektrostatike në ngjyrë RAL është e mundur. Për përdorim në rastet e ngrohjes ose ftohjes.
 

E12

Grile lineare për furnizimin ose kthimin e ajrit e prodhuar nga alumini i anodizuar. Fletet janë të fiksuara dhe me një distancë prej 12 mm. Për hedhjen drejt ose 15o të devijuar (E12-15o) . Mundesohet ne bojë elektrostatike në ngjyra te ndryshme.Fletet janë paralele me dimensionin e parë të përmendur.
 

BD

Damper graviteti për instalim në kanale ajri katror ose drejtkëndor. Për nxjerrjen e ajrit për shkak të presionit të tepërt. Korniza është bërë nga fletë çeliku e galvanizuar. Me flete të bëra nga alumini i anodizuar. Fletet në gjatësi kanë vulosje prej gomë për uljen e zhurmës kur mbyllet damperi. Nëse damperi ka tre ose më shumë flete, atëherë ato lidhen për funksionim më të qetë. Fletet janë paralele me dimensionin e parë të përmendur.
 

BN

Grilë shiu për montimin ne murin të jashtëm e bërë nga alumini i anodizuar. Me fletë fikse në kënd 45° dhe rrjetë teli të zinkuar (6X6 mm) për mbrojtjen e sistemit të kondicionimit nga shiu. I përshtatshëm për marrjen ose shkarkimin e ajrit. Fletet janë paralele me dimensionin e parë të përmendur. Ofrohet me bojë elektrostatike me ngjyrë sipas kërkesës.
 

S

Difuzor linear për furnizim me ajër me fole të shumta (një:S1, deri në dhjetë:S10) të bëra nga alumini i anodizuar. Fluksi i ajrit rregullohet nga një teh cilindrik brenda çdo çarje dhe mund të marrë çdo drejtim (hark 180o). Montuar në tavan ose në mur. Për përdorim në rastet e ngrohjes dhe ftohjes, në lartësi instalimi të ulët dhe të mesëm. Zhurma dhe rënia e presionit mbeten të njëjta në çdo pozicion të tehut. Gjithashtu është e mundur: bojë elektrostatike në ngjyrë sipas kërkesës, prodhimi i copave qoshe 90o (deri në 4 çarje), fiksimi sekret me kornizë ‘Π’ (deri në 6 çarje).
 
Content
 
Gjithashtu është i disponueshëm si mëposhte:   MLD-AUTH: Me mekanizëm për rregullimin automatik të këndit të fletëve sipas temperaturës së ajrit të furnizimit (jo për madhësinë 630). MLD-ON-OFF 220V: Me aktivizues elektrik on/off 220V për rregullimin e këndit të fletëve(jo për madhësinë 200). MLD-ANALOGUE 24V: Me aktivizues elektrik analog 24V për rregullimin e këndit të fletëve (jo për madhësinë 200). MLD-DW: Me kornizë të dyfishtë të rrumbullakët. MLD-DW-AUTH: Me kornizë të dyfishtë të rrumbullakët dhe mekanizëm për rregullimin automatik të këndit të fletëve sipas temperaturës së ajrit të furnizimit. MLD-DW-ON-OFF 220V: Me kornizë të dyfishtë të rrumbullakët dhe aktivizues elektrik oon/off 220V për rregullimin e këndit të fletëve (jo për madhësinë 200). MLD-DW-ANALOGUE 24V: Me kornizë të dyfishtë të rrumbullakët dhe analog të aktivizuesit elektrik 24V për rregullimin e këndit të fletëve (jo për madhësinë 200). Të gjitha llojet mund të montohen në pllakë metalike me përmasa të jashtme 595X595mm të thjeshta (-SPR). Në këtë rast pllaka dhe difuzori lyhen elektrostatikisht në ngjyrë sipas kërkesës. Kjo është e mundur për MLD deri në madhësinë 450 dhe për MLD-DW deri në madhësinë 400.  
DOWNLOADS
MLD  
 
T12P-D: Grilë furnizimi me dy rrjeshta, flete të rregullueshme e shoqeruar me damper kontrolli. T2P-E: E aksesueshme(me menteshe). T2P-FA: Me filtër ajri. T2P-D-E: I aksesueshëm dhe me damper kontrolli të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini, me shumë fletë, me flete të rrotulluara sipas kerkeses. T2P-D-FA: Me filtër ajri dhe me damper kontrolli, të vëllimit të ajrit me flete të rrotulluara sipas kerkeses. T2P-E-FA: E aksesueshme dhe me filtër ajri. T2P-D-E-FA: E aksesueshme, me filtër ajri dhe me damper kontrolli. T2P-AUTH: Me flete në nënkornizë të rrotulluara automatikisht me mekanizëm sipas temperaturës së ajrit të furnizimit. Në këtë mënyrë ndryshon drejtimi i ajrit. Dimensioni maksimal 600X300mm. T2P-ON/OFF-220V: Me flete në nënkornizë të rrotulluara nga aktivizuesi elektrik on/off 220V. Në këtë mënyrë ndryshon drejtimi i ajrit. Dimensioni maksimal 600X300mm. T2P-ANALOGUE-24V: Me flete në nënkornizë të rrotulluara nga analogu i aktivizuesit elektrik 24V. Në këtë mënyrë ndryshon drejtimi i ajrit. Dimensioni maksimal 600X300mm. Τ2P-IN304: Prodhuar nga inox 304. Dimensioni maksimal 1200X1000mm. Për gjerësi më shumë se 600 mm ka një mbajtëse të gjerë 25 mm në mes, Fletet ndahen në 2 copë. Τ2P-SR: Për instalim direkt në anë të kanalit të rrumbullakët të ajrit. Me kornizë të galvanizuar. Τ2P-SR-D: Për instalim të drejtpërdrejtë në anë të kanalit të rrumbullakët të ajrit dhe damperit te kontrollit të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini. Me kornizë të galvanizuar. Τ2P-SR-DΚ: Për instalim direkt në anë të kanalit të rrumbullakët të ajrit dhe damper të tipit flap. Me kornizë të galvanizuar.
   
DOWNLOADS
T2P part 1  T2P part 2  T2P-SR  T2P 595mmx595mm 
  Gjithashtu është i disponueshëm si meposhte:   E12(-15o)-D: Grile lineare me damper te kontrolli të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini, me Flete të rrotulluara sipas kerkeses. E12(-15o)-E: E aksesueshme(me menteshe). E12(-15o)-FA: Me filtër ajri. E12(-15o)-D-E: I aksesueshëm dhe me damper kontrolli të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini, me shumë fletë, me flete të rrotulluara sipas kerkeses. E12(-15o)-D-FA: Me filtër ajri dhe me damper kontrolli, të vëllimit të ajrit me flete të rrotulluara sipas kerkeses. E12(-15o)-E-FA: E aksesueshme, me filtër ajri. E12(-15o)-D-E-FA: E aksesueshme, me filtër ajri dhe me damper kontrolli. E12(-15o)-Τ1Κ: Me një rresht Flete të rregullueshme vertikale, të bëra nga alumini, në pjesën e pasme të grilës. E12(-15o)-Τ1Κ-D: Me një rresht ,flete të rregullueshme vertikale, të bëra nga alumini, në pjesën e pasme të grilës, damper kontrolli të vëllimit të ajrit ,me Flete të rrotulluara sipas kerkeses. E12(-15ο)-SR: Për instalim direkt në anën e kanalit të rrumbullakët të ajrit. Me kornizë të galvanizuar. E12(-15ο)-SR-D: Për instalim të drejtpërdrejtë në anë të kanalit të rrumbullakët të ajrit dhe damperit të kontrollit të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini, me fletë të rrotulluara sipas kerkeses.Me kornizë të galvanizuar. E12(-15ο)-SR-DΚ: Për instalim direkt në anë të kanalit të rrumbullakët të ajrit dhe damperit të tipit flap. Me kornizë të galvanizuar. E12(-15ο)-L: Pa kornizë (pa pature). E12(-15ο)-Τ1Κ-L: Pa kornizë. Me një rresht flete të rregullueshme vertikale, të bëra nga alumini, në pjesën e pasme të grilës. Llojet E12/E12-D/E12-FA/E12-D-FA/E12-Τ1Κ/E12-Τ1Κ-D (dhe në versionet -15o) mund të instalohen në pllakë metalike (-SPQ) me dimensione të jashtme. 595X595mm. Në këtë rast pllaka dhe difuzori lyhen elektrostatikisht në ngjyrë te ndryshme. Kjo është e mundur vetëm për dimensionet nominale të difuzorit 100X100, 125X125, 150Χ150, 200Χ200, 250Χ250, 300Χ300, 350Χ350, 400Χ400, 450Χ4050 dhe 450Χ4050.
   
DOWNLOADS
E12 part 1  E12 part 2  E12 595mmx595mm 
 
DOWNLOADS
BD  
Gjithashtu është i disponueshëm si mëposhte:   BN-D: Me damper kontrolli të volumit të ajrit të prodhuar nga alumini, me flete të rrotulluara sipas kërkesës. BN-E: E aksesueshme (me menteshe). BN-FA: Me filtër ajri. BN-D-E: I aksesueshëm dhe me damper kontrolli të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini, me shumë fletë, me flete të rrotulluara sipas kerkeses. BN-D-FA: Me filtër ajri dhe me damper kontrolli, të vëllimit të ajrit me flete të rrotulluara sipas kerkeses. BN-E-FA: E aksesueshme, me filtër ajri. BN-D-E-FA: E aksesueshme, me filtër ajri dhe me damper kontrolli. BN-L: Grile shiu pa pature.Thellësia 37 mm. BN-IN304: Prodhuar nga inox 304. Dimensioni maksimal 1200X1000. Për gjerësi më shumë se 550 mm ka një mbajtëse të gjerë 6 mm në mes. BN-GLV: Prodhuar nga çeliku i galvanizuar. Dimensioni maksimal 1200X1000. Për gjerësi më shumë se 550 mm ka një mbajtëse të gjerë 6 mm në mes. BN-BOX: Kuti me kornizë mbështetëse alumini, prej alumini ose çeliku dhe grila BN. E lyer elektrostatikisht në ngjyrë te ndryshmme.
   
DOWNLOADS
BN   
 
Gjithashtu është i disponueshëm si mëposhte:   S...-D: Me damper të kontrollit të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini, me flete të rrotulluara njëkohësisht të kundërta. S...-SX: Me rrjet me vrima perforcuese. S...-D-SX: Me damper të kontrollit të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini, me flete të rrotulluara njëkohësisht të kundërta me rrjet me vrima perforcuese. S...-AUTH-O/A: Me mekanizëm për rregullimin automatik të këndit të fletëve sipas temperaturës së ajrit të furnizimit. Nga 2 deri në 6 slote. Fletet në modalitetin e ftohjes mund të dërgojnë ajrin në një (O) ose dy drejtime (A). S...-ON OFF 220V-O/A: Me aktivizues elektrik ndezës-off 220V për rregullimin e këndit cilindrik të fletes. Nga 2 deri në 6 slote. Flete në modalitetin e ftohjes mund të dërgojnë ajrin në një (O) ose dy drejtime (A). S...-ANALOG 24V-O/A: Me aktivizues elektrik analog 24V për rregullimin e këndit cilindrik të fletes. Nga 2 deri në 6 lojëra slote. Fletet në modalitetin e ftohjes mund të dërgojnë ajrin në një (O) ose dy drejtime (A).  
DOWNLOADS
S    
WeightN/AN/AN/AN/AN/AN/A
DimensionsN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Additional information