MAX-TEMP CTHB/CTHT

MAX-TEMP CTHB/CTHT

MAX-TEMP CTHB / CTHT Series

Gama e ventilatorëve centrifugale të montuara në çati, të projektuar për nxjerrjen e tymit në kushte zjarri dhe të certifikuar F400-120 (1). I përshtatshëm për temperaturën e rrjedhës së ajrit deri në 120ºC.

– Baza e prodhuar nga llamarina e galvanizuar.

– Helike centrifugale e lakuar prapa me efikasitet të lartë, i prodhuar nga fletë çeliku të galvanizuar.

– Kapelë e prodhuar nga alumini i forte (tjerre).

– Të gjitha modelet përfshijnë mbrojtëse rezistente ndaj shpendëve.

– E disponueshme, në varësi të modelit, në shtylla 4, 6 ose 4/8.

(1) Përveç modeleve 180 dhe 200.

 

CILESIMET

 

Lehtësisht e montueshme.
Mbajtese për të lehtësuar instalimin në çati.

 

Sistemi i vetë-ftohjes CTHT.
Dizajn i veçantë për të ftohur motorin dhe për të zgjatur jetegjatesine e motorit.

 

Mbrojte rezistente ndaj zogjve.

 

Helike centrifugale të lakuar prapa.
Për të parandaluar grumbullimin e papastërtive. Modelet deri në 400 janë prodhuar nga fletë çeliku e galvanizuar. Modelet nga 450 deri në 630 në fletë çeliku të mbrojtura nga korrozioni me primer kataforezë dhe bojë të zezë poliester.

 

DOWNLOADS

Catalogue series

Instructions Manual