KABB/T ECOWATT

KABB/T ECOWATT

KABB/KABT

Njësi ventilimi vetë-pastruese të bëra nga pllaka llamarine te galvanizuara, panele sanduiç me izolim akustik kundra zjarrit (M0) me lesh xhami 17 mm, ventilator centrifugal të balancuar në mënyrë dinamike me helike backwrd, motor DC. Me kuti elektirke me çelës të integruar on/off.

CILESIMET

Helike centrifugale backward.
Parandalon grumbullimin e papastërtive mbi to.
E balancuar dinamikisht.

 

Qendrueshmeria.
Me konstrukt te perbere me profile alumini dhe kende plastike qe mundesojne qendrueshmerine e ventilatorit ne kuti.

 

Kuti elektrike e papërshkueshme nga uji IP55 me çelës të integruar on/off.
Lehtëson instalimin dhe mirëmbajtjen.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series

Instructions Manual