IFHT

IFHT

IFHT

Ventilatorë centrifugale, për të nxitur lëvizjen e ajrit në parkingjet e mbyllura.
Ofrohen per temperatura F400 ose F300.

 

CILESIMET

 

Mbrojtësja ndaj faktorevë te jashtëm, e pajisur me rrjete mbrojtese. 

Profil i ulët.
I pershtashem per parkingje te uleta.

 

Kuti te jashtme termike për te realizuar lidhjet elektrike.

 

Izolator opsional.
Celes on/off.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual