HXM

HXM

HXM

Ventilatorët aksial HXM jane te prodhuar nga llamarina e galvanizuar, imbrojtuar nga korrozioni me një bojë ngjyrë bezhë epoksi-poliester.

Modelet HXM përfshijnë helike të prodhuar nga fletë alumini (HXM-200 në HXM-350) ose fletë çeliku (HXM-400), te lyera me bojë të zezë poliestër.
Të gjitha modelet ne thithje përfshijnë rrjete mbrojtëse rezistente ndaj nderhyrjeve te jashtme si standard.

CILESIMET

 

E pajisur me kabllo për lidhje me furnizimin me energji elektrike.
Motori i mbrojtur nga korrozioni me bojë epoksi-poliester.
Kabllo për të lehtësuar lidhjen me furnizimet elektrike (përveç modelit HXM-400).

 

Kuti per lidhjet elektrike duke perfshire kondensatorin.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual