HUMI-ED

HUMI-ED

HUMI-ED

Lagështues me një ekran LCD që tregon lagështinë relative të ambientit dhe statusin e funksioneve.
Karakteristikat:
Lagështues elektronik për të zgjedhur me saktësi lagështinë relative midis 45% – 90%.
Kohëmatësi i kontrollueshëm nga 1 deri në 12 orë.
Sinjale akustike dhe në ekran që tregojnë rezervuarin e ujit të zbrazët.
Telekomandë.
Filtër për papastërtitë e ujit.

 

 

 

CILESIMET

 

Telekomandë.

 

 

Treguesi i nivelit të ujit.

 

 

Depozita e ujit 4,7 litra e lëvizshme.

 

 

Ekran LCD me tregues të lagështisë relative dhe temperaturës së ambientit.

 

 

Difuzori me rrotullim 360º për të rregulluar rrjedhën e ajrit të mjegullt.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual