HCTB/HCTT

HCTB/HCTT

HCTB / HCTT

Gama e ventilatoreve aksial të çatisë me konfigurim horizontal të shkarkimit të ajrit të disponueshëm në 2 versione:

-Modelet “B” për nxjerrjen e ajrit.

-Modelet “A” për furnizim me ajër.

Baza e prodhuar nga llamarine e galvanizuar.

Kapelë e prodhuar nga alumini.

Në varësi të modelit, ofrohet me motorë monofaze ose trefazor në pole 4, 6, 8 ose 4/8.

CILESIMET

 

Lehtesisht e montueshme.
Bazamente që lehtësojnë instalimin në çati.

 

Strukture çeliku me cilësi të lartë.
Siguron jetëgjatësi të gjatë të ventilatorit.

 

Ventilator i balancuar dinamikisht.
Ventilatoret janë të balancuar dinamikisht, sipas standardit ISO 1940, duke dhënë funksionim pa dridhje.

 

Mbrojte rezistente ndaj zogjve.

 

 

 

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series

Instructions Manual