HCM-N Series

HCM-N Series

HCM-N

Aspiratore centrifugal te krijuar per te nxjerre jashte ajrin e papaster te ambientit. Te gjitha modelet jane te pajisura me grila te jashtme.
CILESIMET

Grile rendese.
Grile me presion te ulet.

 

 

Grile sigurie.

Grile e jashtme per parandaluar hyrjen e objekteve te huaja.

 

DOWNLOADS

Catalogue series

Instructions Manual