FDMB

FDMB

FDMB

FDMA – Damper në kanalin e pajisjeve HVAC që parandalon përhapjen e zjarrit dhe produkteve të djegies nga një segment zjarri në tjetrin duke mbyllur rrjedhën e ajrit në pikat e fiksimit.

 

 

Karakteristikat

Certefikate CE sipas EN 15650.

Testuar ne pershtatje me EN 1366-2.

Klasifikuar sipas EN 13501-3+A1.

Rezistence zjarri deri EIS 120 – 500 Pa.

Klasa e rrjedhjes së kasës së jashtme C / Klasa e rrjedhjes së brendshme 3 ne perputhje në EN 1751.

Rezistence ndaj korrezionit sipas  EN 15650.

Aktivizuesi i damperit mekanik ose elektrik.

Shpejtësia maksimale e ajrit përmes damperit të hapur prej 12 m/s dhe diferenca e presionit 1200 Pa.

Mund të përdoret në mjedise me rrezik shpërthimi.