EBB-N

EBB-N

EBB-N

Ventilator centrifugal per perdorim shtepiak dhe komercial,me nje prurje ajri deri ne 270m³/h. Projektuar posaçërisht për instalimet ku humbjet e presionit jane te larta, të përshtatshme për të funksionuar me temperaturën e ajrit deri në 40ºC.

 

CILESIMET

 

Filtra
Dy filtra metalike (inoks per modelet 170 dhe 250) te cilat mbajne jashte pluhurat dhe papastertite.

 

 

Damper plastick

EBB-N janë të pajisur me një damper për të parandaluar hyrjen e ajrit dhe për të kufizuar rrjedhjen e nxehtësisë kur aspiratori nuk është në punë.

 

Model EBB-100 N:
Me 2 shtresa damperi Ø80 dhe Ø 100mm

 

Helike centrifugale

Për të ofruar performancë të lartë me një nivel minimal zhurme ndaj rezistencës së sistemit të presionit të lartë statik.

 

DOWNLOADS

Catalogue Series

Instructions Manual