EB-N Series

EB-N Series

EB-N

Aspirator tualeti centrifugal me prurje ajri duke filluar nga 100 m³/h , i pajisur me rezistence mbrojtese termike.

Projekturar posacerisht per instalime ku humbjet e presionit jane te larta.

 

CILESIMET

Damper.

Damper manual për moskthimin e ajrit gjatë kohës që aspiratori nuk është në punë.

 

 

Helike Centrifugale.
Për të ofruar performancë të lartë me një nivel minimal zhurme ndaj rezistencës së sistemit të presionit të lartë statik.

 

 

 

DOWNLOADS

 

Catalogue series

Instructions Manual