E12

E12

E12

Grile lineare për furnizimin ose kthimin e ajrit e prodhuar nga alumini i anodizuar. Fletet janë të fiksuara dhe me një distancë prej 12 mm. Për hedhjen drejt ose 15° të devijuar (E12-15o). Mundesohet ne bojë elektrostatike në ngjyra te ndryshme.Fletet janë paralele me dimensionin e parë të përmendur.

 

 

Gjithashtu është i disponueshëm si meposhte:

 

E12(-15°)-D: Grile lineare me damper te kontrolli të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini, me flete të rrotulluara sipas kerkeses.

E12(-15°)-E: E aksesueshme (me menteshe).

E12(-15°)-FA: Me filtër ajri.

E12(-15°)-D-E: I aksesueshëm dhe me damper kontrolli të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini, me shumë fletë, me flete të rrotulluara sipas kerkeses.

E12(-15°)-D-FA: Me filtër ajri dhe me damper kontrolli, të vëllimit të ajrit me flete të rrotulluara sipas kerkeses.

E12(-15°)-E-FA: E aksesueshme, me filtër ajri.

E12(-15°)-D-E-FA: E aksesueshme, me filtër ajri dhe me damper kontrolli.

E12(-15°)-Τ1Κ: Me një rresht Flete të rregullueshme vertikale, të bëra nga alumini, në pjesën e pasme të grilës.

E12(-15°)-Τ1Κ-D: Me një rresht ,flete të rregullueshme vertikale, të bëra nga alumini, në pjesën e pasme të grilës, damper kontrolli të vëllimit të ajrit ,me Flete të rrotulluara sipas kerkeses.

E12(-15°)-SR: Për instalim direkt në anën e kanalit të rrumbullakët të ajrit. Me kornizë të galvanizuar.

E12(-15°)-SR-D: Për instalim të drejtpërdrejtë në anë të kanalit të rrumbullakët të ajrit dhe damperit të kontrollit të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini, me fletë të rrotulluara sipas kerkeses.Me kornizë të galvanizuar.

E12(-15°)-SR-DΚ: Për instalim direkt në anë të kanalit të rrumbullakët të ajrit dhe damperit të tipit flap. Me kornizë të galvanizuar.

E12(-15°)-L: Pa kornizë (pa pature).

E12(-15°)-Τ1Κ-L: Pa kornizë. Me një rresht flete të rregullueshme vertikale, të bëra nga alumini, në pjesën e pasme të grilës.

Llojet E12/E12-D/E12-FA/E12-D-FA/E12-Τ1Κ/E12-Τ1Κ-D (dhe në versionet -15o) mund të instalohen në pllakë metalike (-SPQ) me dimensione të jashtme. 595X595mm. Në këtë rast pllaka dhe difuzori lyhen elektrostatikisht në ngjyrë te ndryshme. Kjo është e mundur vetëm për dimensionet nominale të difuzorit 100X100, 125X125, 150Χ150, 200Χ200, 250Χ250, 300Χ300, 350Χ350, 400Χ400, 450Χ4050 dhe 450Χ4050.

 

 

DOWNLOADS

E12 part 1 

E12 part 2 

E12 595mmx595mm