DHUM

DHUM

DHUM-EN

Delagështues shtëpiak që janë kompakt, të lëvizshëm dhe të lehtë për t’u lëvizur dhe instaluar.
E disponueshme në 4 versione sipas kapacitetit të dehidrimit: 12l., 16l., 20l. dhe 30l.

Karakteristikat:
– Kompresor rrotullues super silencioz.
– Delagështuesi elektronik, që ju lejon të zgjidhni nivelin e kërkuar të lagështisë dhe treguesin e lagështisë së ambientit.
– 2 shpejtësi dhe 3 mënyra funksionimi: MANUAL, I VAZHDUESHËM & AUTOMATIK. Modaliteti automatik do të zgjedhë nivelin e lagështisë bazuar në temperaturën e ambientit.
– Kohëmatësi i programueshëm i funksionimit 1-24 orë.
– Funksioni kundër ngrirjes: aktivizohet kur temperatura e ambientit bie afërsisht nën 15ºC.- Rivendosja automatike në rast ndërprerjeje të rrymës.
– Shenjë paralajmëruese kur rezervuari i ujit ngopet.
– Funksioni i mbylljes automatike: aktivizohet kur rezervuari i ujit është plot.
– Doreza mbajtëse.
– DHUM-EN: Temperatura e funksionimit 5-32ºC.
DHUM-EN: Sipas Rregullores Evropiane nr. 517/2014, në lidhje me efektin serë.

CILESIMET

 

 

Panel kontrolli.

 

 

Filtri i ajrit që pastrohet lehtë.

 

 

Pajisja e vazhdueshme e kullimit të ujit.

 

 

Rezervuari i lëvizshëm i ujit.

 

 

Rrota qe mundesojne levizjen.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual