DECOR

DECOR

DECOR

Aspirator tualeti aksial me prurje ajri duke filluar nga 100 m³/h , i pajisur me rezistence mbrojtese termike. Nje pjese e serise decor jane te pajisur me rele kohe, me rele lageshtire dhe damper.

CILESIMET

Damper

Damper manual për moskthimin e ajrit gjatë kohës që aspiratori nuk është në punë.

 

Profil i holle dhe shume estetik.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series

Instructions Manual