DAF

DAF

DAF

Damper i kontrollit të vëllimit të ajrit me një fletë për instalim në kanale të rrumbullakëta. Përbëhet nga një trup cilindrik me një teh të rrumbullakët brenda të cilit rrotullohet nga 0 grade (i mbyllur) deri në 90 grade (i hapur). Trupi cilindrik dhe tehu janë bërë nga fletë çeliku e galvanizuar. Këndi i tehut rregullohet manualisht me dorezen plastik të damperit.

 

 

Gjithashtu është i disponueshëm si meposhte:

 

DAF-M: Me damper metalik kontrolli.

DAF-ON/OFF 220V: E rregullueshme me aktivizues elektrik on/off 220V.

DAF-ANALOGUE 24V:E rregullueshme me aktivizues elektrik analog 24V.

DAF-M-S:Me damper metalik kontrolli dhe flete te dyfishte me gome .

DAF-S-ON/OFF 220V E rregullueshme me aktivizues elektrik on/off 220V dhe flete te dyfishte me gome.

DAF-S-ANALOGUE 24V: E rregullueshme me aktivizues elektrik analog 24V dhe flete te dyfishte me gome.

 

DOWNLOADS

DAF