CVST

CVST

CVST

Gama e ventilatorëve ne kuti me orientim të rripit, të projektuar për nxjerrjen e tymit në kushte zjarri dhe të certifikuar F400-120 (shënjimi CE). Grupet janë të prodhuara nga fletë çeliku e galvanizuar. Veshje e brendshme me izolim termoakustik melamine me trashesi 7 mm.

CILESIMET

 

Modelet e nxjerrjes se ajrit ne menyre vertikale, kjo ofrohet ne baze te kerkeses. 

 

Niveli i ulët i zhurmës.

 

Bashkimi i ventilatorit me kutine realizohet ndermjet antivibruesit.

Qendrueshmeria.
Kuti cilesore me profile alumini qe ofrojne qendrueshmeri te larte.

 

Bazamente kundër vibrimit.
Ventilatori është montuar në kornizën bazë me sistem silencioz për të reduktuar dridhjet dhe transmetimet e zhurmës në instalim.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series

Instructions Manual