CVAT-N

CVAT-N

 CVAB-N / CVAT-N

Gama e ventilatorëve centrifugal të dizenjuar për ajrosjen e kuzhinave komerciale dhe industriale.

Ventilatori asemblohet ne nje kuti me profile alumini dhe panele anësore me trashësi të dyfishtë të veshur nga brenda me izolim akustik si dhe rezistent ndaj zjarrit.

Fllanxha rrethore e lidhjes së kanalit në thithje dhe fryrje.

CILESIMET

 

Helike centrifugale backward.
Për të parandaluar grumbullimin e papastërtive.
E balancuar dinamikisht.

 

Nivel i ulët i zhurmës

 

Qëndrueshmëria
Me konstrukt te perbere me profile alumini dhe kende plastike qe mundesojne qendrueshmerine e ventilatorit ne kuti.

 

Kutia e terminalit të jashtëm IP55.
Për të lehtësuar lidhjen elektrike.

 

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series

Instructions Manual