CRT

CRT

CRT

Ventilator centrifugale me thithje te njeaneshme, të prodhuar nga fletë çeliku anti-korrozioni me bojë poliester, helike centrifugale të lakuar prapa dhe motor trefazor me helike te balancuar dinamikisht, IP55, Klasi F.

CILESIMET

Pike kontrolli e aksesueshme.
Pika e kontrollit per modelet 250, 562 ofrohet sipas kërkesës.
Për modelet 631 dhe më të mëdhenj pika e kontorillit eshte standard.

 

Pozicioni i lëvizjes.
Mund të modifikohet në kantier për modelet deri në 562. Perzgjidhet nga fabrika për pozicionimin e zgjedhur pa mundësi modifikimi për modelet 631 dhe më të mëdhenj.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual