COR-NW

COR-NW

COR-NW

Perde ajri të montuara në mur, me bateri uji, për t’u instaluar në ambiente komerciale dhe industriale.

CILESIMET

Mund të vendoset deri në 3 metra lartësi.

Helika tangente, me efikasitet të lartë me nivel të ulët zhurme.

Mundësia e instalimit të disa njësive në seri.

CR-NW

Perdet e lidhura ne seri mund te komandohen me nje telekomande.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual