COR-N

COR-N

COR-N

Projektuar për aplikim në mur në ambiente komerciale ose industriale.

 

CILESIMET

Mund të vendoset deri në 3 metra lartësi.

Helika tangente me performance te larte qe mundesojne nivel te ulet zhurme.

Mund të instalohet në seri.

Shpejtësia e ajrit eshte e ulet per te siguruar nje performance te larte te temperatures.

CR-F
Telekomanda ka dy opsione per perzgjedhjejen e prurjes se ajrit. Me ane te kesaj telekomande mund te kontrollohen deri ne 5 perde ne seri.

CR-6/9
Telekomande me dy opsione per perzgjedhjen e ajrit e cila ofrohet ne tre shpejtesi. Me ane te kesaj mund te kontrollohen deri ne 5 perde ne seri dhe gjithashtu sherben si termostat ambienti per te vene ne funksion perden e ajrit.

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual