COMET-P

COMET-P

COMET-P

Tharëse flokësh të montuara në mure për përdorim rezidencial dhe komercial (hotele, gjimnaze, pishina, etj.).
Modele tradicionale me doreze mbajtese.