CHGT

CHGT

CHGT

Ventilatore aksial ne kuti të projektuar për nxjerrjen e tymit në kushte zjarri dhe të certifikuar per temperatura F400-120 min dhe temperatura F300-120 min sipas standardeve CE.

Kutia e ventilatorit eshte e prodhuar nga fletë çeliku te galvanizuar të veshur nga brenda me izolim akustik të papërshkueshëm nga zjarri me trashësi 25 mm (M0).

 

CILESIMET

 

Aspiratoret e kesaj serie disponojne helika me numer fletesh te ndryshme, duke filluar nga 3 deri ne 9 flete, duke ofruar sasite minimale dhe maksimale te prurjeve te ajrit dhe presionit.

Motori i certefikuar S1 dhe S2.
Motorë të certifikuar per temperatura F400-120 min ose temperatura F300-120 min  qe sigurojne funksionim të vazhdueshëm (S1) ose për funksionim emergjent (S2).

 

Rezistenca ndaj korrozionit.
Dizajni mundëson heqjen anësore te kapakeve dhe aksesin per montimin e motorit ne raste defektesh ose servise.

 

Lehtësisht të montueshme.

Te pajisur me bazament te forte metalik.

Helika e balancuar dinamikisht.
Helika e balancuar dinamikisht, sipas standardit ISO 1940, duke siguruar funksionim pa vribrim.

 

Dizajni i fletes së gjerë: presion më i lartë.
Dizajni i fletes së gjerë për të siguruar performancën më efikase të prurjes së ajrit.
Konfigurimi 1: modelet nga 400 në 630 (F400) ose 800/6 (F300).
Konfigurimi 2: modelet nga 710 (F400) ose 800/9 (F300).

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual