CHAT-N

CHAT-N

CHAT-N

Gama e aspiratoreve centrifugale në kuti me helike backward, të krijuar për nxjerrjen e tymit në kushte zjarri dhe të certifikuar per temperatura te larta F400-120 min. Aspiratoret janë prodhuar nga një kuti e fortë e galvanizuar të veshura me izolim akustik prej tekstil me fije qelqi të papërshkueshëm nga zjarri (M0) me trashësi 25 mm. Të gjitha modelet përfshijnë motorë të certefikuar per temperatura F400-120 min të aprovuar për të punuar vazhdimisht (S1) dhe në situata emergjente (S2).

Në varësi të modelit ofrohet me motorë trefazorë 4, 6 ose 8 pole.

 

CILESIMET

 

Helika centrifugale backward. 
Për të shmangur grumbullimin e papastërtisë ose yndyrës.
E balancuar në mënyrë dinamike sipas standardit ISO 1940.

 

Motori i certefikuar sipas standarteve S1 dhe S2.
Motorët jane te prodhuar per temperatura te larta F400 per 120 min dhe të miratuar për të punuar vazhdimisht (S1) dhe në situata emergjente (S2).

 

Kuti metalike.
Hapësirat të përshtatura për të mbledhur kondencat.

 

Lehtësisht e montueshme.
Të gjithë ventilatoret janë të pajisur me bazamente të forte dhe me ganxha instalimi per tu varur ne tavan.

 

Niveli i ulët i zhurmës.
Panele të prodhuara nga llamarine e galvanizuar, të veshur nga brenda me izolim akustik të papërshkueshëm nga zjarri (M0), për të reduktuar ndjeshëm nivelin e zhurmës.

 

Bazament kundër vibrimit.
Për të reduktuar dridhjet dhe transmetimet e zhurmës në funksionim.

 

Qëndrueshmëria.
Kuti cilesore me profile alumini qe ofrojne qendrueshmeri te larte.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual