CBP-SM

CBP-SM

CBP

Gama e plotë centrifugale me presion të ulët me helika të lakuar përpara. Të gjithë këta ventilatoret centrifugal me presion të ulët janë të dizajnuar për funksionimin e lëvizjes së rripit.

Të gjithë ventilatorët janë të prodhuar nga fletë çeliku të galvanizuar.

 

CILESIMET

 

Qëndrueshmëri e lartë.
Bazament te forte per mbeshtetjen e aksit ne kuzhineta.

 

Helikë e balancuar dinamikisht.
Helikë e balancuar dinamikisht, sipas standardeve ISO 1940, që parandalon vibrimet gjatë punës.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual