CBM-s

CBM-s

CBM

Gama e ventilatorëve centrifugale me thithje te njeanshme ose te dyanshme me presion të ulët dhe me motor të brendshem.
Helika eshte e prodhuar nga fletë çeliku te galvanizuara.
Motori IP44 i pajisur me mbrojtës termik.
Të gjitha modelet përfshijnë kondensator të vendosur në kutinë e termike.

CILESIMET

 

Dizajn kompakt.

 

Helikë e balancuar dinamikisht.
Helikë e balancuar dinamikisht, sipas standardeve ISO 1940, që parandalon vibrimet gjatë punës.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual