CBM-RE

CBM-RE

CBM-RE

Gama e ventilatorëve centrifugale me presion të ulët me thithje të dyanëshme me motor te brendshem. Madhësitë e disponueshme nga 7/7 deri në 15/15.
Motori me mbrojtje IP55, IP44.
Të gjitha modelet monofaze përfshijnë kondensator të vendosur në kutinë termike. Të gjitha versionet trefazore janë të rregullueshme me inverter.

CILESIMET

Helikë e balancuar dinamikisht.
Sipas standardeve ISO 1940, që parandalon vibrimet gjatë punës.

 

Gominë Antivibruese.

 

 

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual