BT

BT

Grilë lineare e pershtatshme per rëndesë instalohet në dysheme e bërë nga alumini i anodizuar. Për furnizimin ose nxjerrjen e ajrit. Fletet janë të fiksuara dhe rryma e ajrit është vertikale në faqen e grilës. Mundesohet me bojë elektrostatike me ngjyrë te ndryshme. Fletet janë paralele me dimensionin e parë të përmendur.

 

Gjithashtu është i disponueshëm si me mëposhte:

ΒΤ-D: Me damper kontrolli të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini, me flete të rrotulluara sipas kerkeses.

 

DOWNLOADS

BT Part 1

BT Part 2