BN

BN

Grilë shiu për montimin ne murin të jashtëm e bërë nga alumini i anodizuar. Me fletë fikse në kënd 45° dhe rrjetë teli të zinkuar (6X6 mm) për mbrojtjen e sistemit të kondicionimit nga shiu. I përshtatshëm për marrjen ose shkarkimin e ajrit. Fletet janë paralele me dimensionin e parë të përmendur. Ofrohet me bojë elektrostatike me ngjyrë sipas kërkesës.

 

Gjithashtu është i disponueshëm si mëposhte:

 

BN-D: Me damper kontrolli të volumit të ajrit të prodhuar nga alumini, me flete të rrotulluara sipas kërkesës.

BN-E: E aksesueshme (me menteshe).

BN-FA: Me filtër ajri.

BN-D-E: I aksesueshëm dhe me damper kontrolli të vëllimit të ajrit të prodhuar nga alumini, me shumë fletë, me flete të rrotulluara sipas kerkeses.

BN-D-FA: Me filtër ajri dhe me damper kontrolli, të vëllimit të ajrit me flete të rrotulluara sipas kerkeses.

BN-E-FA: E aksesueshme, me filtër ajri.

BN-D-E-FA: E aksesueshme, me filtër ajri dhe me damper kontrolli.

BN-L: Grile shiu pa pature.Thellësia 37 mm.

BN-IN304: Prodhuar nga inox 304. Dimensioni maksimal 1200X1000. Për gjerësi më shumë se 550 mm ka një mbajtëse të gjerë 6 mm në mes.

BN-GLV: Prodhuar nga çeliku i galvanizuar. Dimensioni maksimal 1200X1000. Për gjerësi më shumë se 550 mm ka një mbajtëse të gjerë 6 mm në mes.

BN-BOX: Kuti me kornizë mbështetëse alumini, prej alumini ose çeliku dhe grila BN. E lyer elektrostatikisht në ngjyrë te ndryshmme.

 

 

DOWNLOADS

BN