AIRPUR 360º

AIRPUR 360º

AIRPUR 360º

Njësi portative e pastruesit të ajrit për hapësira deri në 50 m².

Karakteristikat
Ekrani me prekje LCD tregon të gjitha funksionet e disponueshme dhe statusin e tyre:
− Niveli i cilësisë së ajrit të koduar me ngjyra dhe treguesi PM2.5 (μg/m³).
− RH% dhe temperatura e dhomës.
− Kohëmatësi (1-8 orë).
− Treguesi i ndërrimit të filtrit.
− Kyçja e ekranit.

 

 

CILESIMET

 

Drita UV që zhduk viruset, bakteret dhe merimangat e pluhurit.

 

 

Filtra 360º – Efikasitet i lartë.

 

 

Ekran LCD me prekje.

 

 

Treguesi i cilësisë së ajrit.

 

 

Telekomandë.

 

 

 

Filtri me fibra. Filtri HEPA. Filtri me karbon aktiv.

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual