AIRPUR-2N

AIRPUR-2N

AIRPUR-2N

Njësi pastrues ajri portativ silencioz për hapësira deri në 50 m2.

4 mënyra funksionimi:

− MANUAL: 3 cilësime shpejtësie.

− AUTO: Rregullon shpejtësinë bazuar në cilësinë e ajrit.

− NIGHT: Punon me një shpejtësi jashtëzakonisht të ulët për të reduktuar zhurmën.

− TIMER: I programueshëm nga 1-12 orë.

 

CILESIMET

Ekran LCD me prekje.
Komandohet shpejtësia, mënyra e funksionimit, treguesit e ndotjes se filtrit dhe treguesit e kohëmatësit.

 

 

Treguesi i cilësisë së ajrit.

 

 

Filtër fibër + HEPA (H13) + Karboni aktiv.

 

 

DOWNLOADS

Catalogue series 

Instructions Manual